دریافت كد لوگو

کد دعای فرج برای وبلاگ

روانشناسي - اعتياد

src=http://noorani4.persiangig.com/clock-fateme-b.swf width=135 height=162 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent">

اعتیاد و آگاه سازی
و
آگاه سازی))فهرست ))
فصل اول........کلیات
مقدمه......................................................1
بیان مساله.................................................3
اهداف تحقیق..............................................5
اهداف کلی................................................6
تعریف اصطلاحات......................................7

فصل دوم......چهار چوب نظری

علل اعتیاد...............................................12
اعتیاد در ایران.........................................14
جوانان و اعتیاد.........................................16
مواد مخدر..............................................18
انواع مواد مخدر و تاریخچه..........................20
درمان...................................................30

فصل سوم.......روش تحقیق
جامه آماری.............................................31
نمونه و روش نمونه گیری............................32
روش تحقیق............................................33
روش جمع آوری اطلاعات و اجرای پژوهش......34فصل چهارم.......تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی..........................................36
آمار استنباطی.........................................38

فصل پنجم..........نتیجه گیری
نتیجه گیری.....................................41
پیشنهادها........................................43
منابع.............................................45
ارزیابی گروهی................................46
تشکر و قدر دانی..............................47
فصل اول کلیات
مقدمه.........................................
پذیرفتن اعتیاد به عنوان یک نوع بیماری سخت است. زیرا بسیاری از مردم خواهند گفت که حتی اگر این مسئله از نظر علمی درست باشد اعلام علنی آن سبب خواهد شد که معتادین خود را تبرئه کنند. البته افراد معتاد مستعد چنین کاری هستند ولی انکار واقعیت به نفع هیچ کس نیست و معتادان در هر صورت توجیهی برای رفتار خود پیدا خواهند کرد. ابتدا باید با معضل اعتیاد آشنایی پیدا کرد بعد به دنبال راه حل مناسب برای د رمان بود.
معتاد فردی است که با مصرف مواد مخدر وضعیت جسمانی و روانی خود را مختل کرده است و بنابراین واقعاً بیمار است . این مسئله از نظر علمی کاملاً ثابت شده است. رفتار معتاد تحت تاثیر مواد مخدر قرار می گیرد و هزاران بار تصمیم گرفته است که ترک کند ولی بدن او چنین اجازه ای نمی دهد. کارشناسان براین باورند که تا زمانی که فرد به این نتیجه نرسد که اعتیاد دارد و باید درمان شود دست به درمان نخواهد زد و متاسفانه بسیاری از افراد معتاد اعتیاد خود را امری طبیعی می دانند. (دکتر محمد رزاقی، 1382)
بیان مساله.......................................
مساله اصلی این است که علیرغم آگاهی مردم در مورد اثرات و عوارض مواد مخدر باز هم افراد زیادی به طرف آنها گرایش پیدا می کنند آنچه مسلم است معتاد پس از مصرف مواد و چه قبل از مصرف نسبت به زمینه های گوناگون شخصیتی، روانی عوامل محیطی اطرافش و اثرات خاص ماده ای که مصرف کرده باز مرتکب جرایم و جنایات معتدد دیگری می گردد. از جمله آثار شومی که اعتیاد برای شخص معتاد دارد گریزان شدن او از خانواده و نزدیکان وجامعه است و از آثار شوم اعتیاد مزمن مرگ زودرس است. مصرف نابجای مواد مخدر جان صدها میلیون جوان را می گیرد و همچون موریانه ، ریشه سلامتی اقتصاد جهان را می جود و نابود می کند. (محمدرزاقی، 1382)

اساسی ترین مسئله در جریان اعتیاد این است که فرد بعد از ترک اعتیاد باز بسوی آن گرایش پیدا می کند. امروزه با گسترش مراکز ترک اعتیاد در سراسر جهان و جا افتادن مراکز بازپروری، معتادان زیادی به ترک اعتیاد روی می آورند ولی با این وجود تعدادی از آنها عود می کنند. و این مسئله برای خانواده واجتماع تاثیرات سوئی می گذارد. و خانواده بیمار احساس شکست می کنند. با این طرز تفکر و دیدن عود معتادین ، خانواده و سایر معتادین به این نتیجه می رسند که درمان موثر نبوده، همه چیز بی فایده بوده است. زمانی که اعتیاد فرد عود می کند تفاوت زیادی با حالت قبل از درمان مشاهده نمی شود. تنها تفاوت این است که بدتر است. در حقیقت ، هر عود کمی از عود قبلی مضرب تر است (راجرز، مک میلن، 1974)
اهداف تحقیق................................... (فرضیات)
اثر اعتیاد که درافراد مطرح است با از بین رفتن قوه درک و تشخیص توسط معتاد همراه است.ایجاد انحطاط اخلاقی که این امر ارتکاب هر گونه عمل خلاف را از سوی معتاد ممکن می سازد چون معتاد قبل از اعتیادش ادعا داشته هرگز معتاد نخواهد شد. سپس همچنانکه در مقابل شرایط قبلی (مواد مخدر)تحت تاثیر قرار گرفته در مقابل ارتکاب جرم نیز تسلیم خواهد شد.حال برای اینکه موضوع تحقیق به طورکامل بررسی وتحلیل شود فرضیاتی چند وجود دارد:
اعتیاد به عنوان مواد مخدرو بررسی اینکه آیا تمام معتادان بیمار هستند یا تمام بیماران معتاد؟ 
اهداف کلی.......................................
تعیین عوامل اعتیاد در معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی
 تعیین رابطه  تیپ شخصیتی و اعتیاد در معتادان بازپروری شده
اهداف جزئی
 تعیین مشکلات موثر در اعتیاد
 ارائه اطلاعات لازم به سازمانها و کسانی که از نتایج این پژوهش استفاده می نمایند.
 ارائه اطلاعات لازم به مراکز ترک اعتیاد و جهت بهبود وضع معتادان
شناسایی انواع مواد مخدر
تعریف اصطلاحات............................
مواد مخدر:
این مواد کند کننده فعالیتهای سیستم اعصاب مرکزی، جزء گروه مواد سستی زا، مسکن درد و شدیداً اعتیادآور است. مصرف کننده معمولاً حالت سرخوشی و نشاط می کند. برخی از این مواد بطور طبیعی وجود دارد. مانند تریاک که از بوته خشخاش بدست می آید. بقیه بطور مصنوعی و شیمیایی در آزمایشگاه ساخته می شود.
برخی از مخدرها مانند کدئین ارزش استفاده پزشکی و درمانی دارند، ولی مصرف بی رویه و نابجای آنها بدون تجویز پزشک، خطراتی را به دنبال دارد.
اعتیاد:
اعتیاد نمونه ای از یک تغییر کیفی تجربه نیست، بلکه تغییر کمی در الگوهای رفتاری است: چیزهایی که از اولویت کم (رفتارهای بی اهمیت) برخوردارند و رفتارهایی که فراوانی کمی دارند، بر کل رفتار غالب می شود (دکتر هاروارد شافر؛ 2003).
فصل دوم چهار چوب نظری
علل اعتیاد...........................................
اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی و اجتماعی است و علل اعتیاد هم شامل عوامل فردی، عوامل بین فردی و عوامل محیطی واجتماعی است.
عوامل فردی عبارتنداز :
 عوامل ارثی
 تجارب دوران کودکی و نوجوانی
 خصوصیات شخصیتی مثل داشتن شخصیت ضداجتماعی یا اعتماد به نفس پایین.
 دسترسی آسان فرد به مواد
 عدم حمایت کافی اطرافیان از فرد


6- اختلال های روانی همراه که به ترتیب شیوع عبارت انداز :                                                         الف) اختلالات اضطرابی
ب) اختلالات خلقی به ویژه افسردگی عمیق
ج) اختلالات شخصیتی
د) اعتیاد به الکل

7- تاثیر خوشایند مواد بر فرد
8- وضعیت اقتصادی و مالی فرد
9- باورها و ارزشهای مالی فرد مثل وجود نگرش مثبت به مواد
10- شکست های فردی در زندگی
11- وجود شرایط پرخطر در زندگی فرد مثل نداشتن پدر یا مادر
12- نداشتن مهارت های زندگی (حرفه ای، ارتباطی و... )
13- ناراحتی های جسمانی مثل انزال زودرس، کمر درد و...

عوامل بین فردی، محیطی واجتماعی عبارتند از :
 شرایط خانواده مثلاً معتاد بودن افراد دیگری از خانواده، والدین پرمشغله (غفلت از فرزندان ) خانواده ی آشفته و...
 وضعیت دوستان مثلاً وجود دوستان مصرف کننده ی مواد
 شرایط محیطی از جمله وجود فرهنگ اعتیاد یا افراد معتاد در محل سکونت ، محل کار ، مدرسه و...
 نوع قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر و سیاست گذاری های درمانی واجتماعی در جامعه
 کمبود امکانات درمانی ، حمایتی و مشاوره ای
 وضعیت اقتصادی جامعه
 شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه .
اعتیاد در ایران..................................
در بخشهای بعد چگونگی راه یابی مواد مخدر به ایران مختصرا“ مورد بررسی قرار گرفت و اشاره شد اولین عاملی که در گسترش و رواج مواد مخدر در ایران بیشترین سهم را داشت پذیرش موا د مخدر به عنوان یک داروی مويثر و مسکن آلام از سوی مردم به علت فقدان بهداشت و بی اطلاعی بود.شرایط ایران در دوره قاجاریه مناسبترین زمینه را برای پذیرش این گونه تصورات فراهم کرد و ماده مخدر در فرهنگ جامعه جای گرفت. دراویش و صوفیها بدان دامن زدند و مقامات خود مروج آن گردیدند تا جای که سهمیه بندی و دخالت مستقیم در امر توزیع فاجعه را به اوج رسانید بطوری که یگانهای از ژاندارمری در نقاطی که شعبه(انحصارات)وجود نداشت توزیع مواد مخدر را به عهده داشت. متاسفانه هم اینک نیز در اغلب روستاهای ایران بویژه روستاهای خراسان کرمان و سیستان وبلوچستان تریاک یک

داروی سنتی است.در ایران عصر صفوی را می توان آغاز مصرف مواد مخدر به صورت گسترده دانست رواج تریاک در این عصر بحدی بود که شربت تریاک(یا شربت کوکنار) در عطاریها بفروش می رسید(شاردن)و(تاورنیها)سیاحان خارجی می گویند که مصرف تریاک به صورت (حب) بسیار رایج بوده و عوارض بسیاری داشته است . فوت شاه عباس دوم را در اثر افراط در مصرف تریاک نوشته اند و در زمان قاجار گسترش یافت و با نظارت دولت انگلیس باعث رواج بیشتر مصرف و آ غاز کشت وسیع خشخاش در نواحی مختلف کشور گردید در بیمارستان کرمان که با نظارت دولت انگلیس اداره می شد رایج ترین داروی تجویزی تریاک بود و بعدها به داروی عمومی و خانوادگی تبدیل شد و ملت ایران در چنگال افیون گرفتار شد و هر روز بر دامن آن افزود تا حدی که در  18 استان ایران خشخاش کشت می گردید.و با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی این استانها  پاک سازی گردیده و به آگاه سازی خانواده ها و جوانها در مورد این بیماری خانمان سوزپرداختند . با تشکیل پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه روز  و صادقانه با این امر مبارزه می کنند و به ارشاد و مشاوره معتادین می پردازند

جوانان و اعتیاد......................................
جوانان اصلی ترین قربانیان مواد مخدر هستند.جوانان به دلیل داشتن ویژگی هایی چون استقلال طلبی  کنجکاوی  هیجان خواهی  پیروی از همسالان و عدم انقیاد به قدرت والدین بیشتر در معرض خطر مصرف مواد بوده وهدف اصلی توزیع کنندگان این موادند.لذا بهترین راه حل مبارزه با مصرف مواد مخدر پیشگیری از اعتیاد است


علل گرایش و شروع به مصرف مواد مخدر در جوانان عبارتند از:
احساس بزرگ شدن
راه حل مشکلات
احساس زود گذر
رفع خستگی
فرار از تنهایی
تسکین دردهای جسمانی
بی حو صلگی و عدم برنامه ریزی
کاهش فشار عصبی
یکرنگی با گروه همسالان
رفع فشار روانی
عدم آگاهی به مسایل اجتماعی از جمله مضرات مواد مخدر
مواد مخدر...........................................
این مواد کُندکننده فعالیتهای سیستم اعصاب مرکزی ، جزء گروه مواد سستی زا، مسکن درد و شدیداً اعتیاد آور می باشند معمولاً ایجاد حالت سرخوشی و نشاط می کنند. برخی از این مواد بصورت طبیعی وجود دارند، مانند تریاک که از بوته خشخاش بدست می آید. بقیه به طور مصنوعی و شیمیایی و آزمایشگاهها ساخته می شود.
برخی از مخدر ها مانند کدئین ارزش استفاده پزشکی ودرمانی دارند، ولی مصرف بی رویه و نابجای آنها بدون تجویز پزشک ، خطراتی را به دنبال دارد. به علت اینکه مصرف این گونه مواد مشکلات جدی فردی و اجتماعی را موجب می گردد، این داروها تحت کنترل شدید قانونی می باشند.
انواع مواد مخدر................................
1- تریاک             2- کدئین
3- مرفین             4- هروئین
5- متادون                    6 -هیدرومرفین     7-لوموتیل
8-دارون                             9- تپیدن            10-پرکدال  11-دیلاوید        
12-هیدروکدئین و کلیه داروهایی که هیدروکدئین دارند. 12-ترا مادول
13-اکستازی یا قرصx
14-کرک
15-متا مفتا مین (شیشه)
16-حشیش
17- پان (پان پرک)
18-سیگار
19- قلیان

تریاک

تریاک
تریاک عبارت است از شیره الکالوئید دار که از تیغ زدن گرز خشخاش و لخته شدن شیره خشخاش نارس بدست می آید. تریاک بصورت ماده قهوه ای تیره رنگ به گونه دلمه شده مانند پلاستیک وجود دارد تریاک به صورت خوردن، کشیدن یا تزریقی مورد مصرف قرار می گیرد . تریاک از نظر طبقه بندی فارماکولژی ، تضعيف كننده فعاليتهاي سلسله اعصاب مركزي است .

اثرات كوتاه مدت : مصرف ترياك بصورت تزريقي در فرد ايجاد سرخوشي و نشاط مي كند كه نيازهايي مانند گرسنگي ، درد ، ميل جنسي و ... نمي تواند مخلّ آن شود. سپس فرد احساس گرما و سنگيني مي كند ، دهانش خشك مي شود و در حرف زدن حالت بي حسي و كرختي احساس مي كند و معمولاً دچار حالت بيقراري و تهوع مي شود. در مصرف خوراكي اين اثرات به تدريج ظاهر مي شود.
برخي از اثرات جسمي عبارتند از : تهوع ، استفراغ ، يبوست ، تعرق و مرطوب شدن پوست ، خارش پوست ، تنگ شدن مردمك چشم ، اشكالات تنفسي
كدئين (Codeine)
بصورت كريستال يا پودر از ترياك يا مرفين تهيه مي شود و به اشكال دارويي كپسول ، قرص ، شربت ،‌شياف و محلول وجود دارد.
مبدأ : از اجزاي تركيبي ترياك است و از مرفين تهيه مي شود و از نظرطبقه بندي فارماكولژي، تضعيف كننده سيستم مركزي اعصاب مي باشد.
مصرف پزشكي :
اثرات دارويي آن به گونه اي مانند مرفين ولي با قدرت كمتري است ، و به عنوان ضدّ درد و ضد سرفه به كار مي رود.
اثرات مصرفي :
خواب آلودگي ، تشنگي ، اضطراب ، آسيب ديد گي توازن و تعادل ، انقباض مردمك چشم ، ضعيف شدن عكس العمل ها ،‌ يبوست ، از دست دادن اشتها ، گفتار پريشان يا ناقص .
 مرفين (Morphin)
بصورت پودر كريستالي قهوه اي روشن يا سفيد رنگ و به اشكال قرص ،‌كپسول ، پودر يا محلول عرضه مي شود و از طريق خوراكي ،‌كشيدن از راه مجاري تنفسي و تزريق زير پوستي و داخل سياهرگي مورد استفاده قرار مي گيرد.
مبدأ : از اجزاي تركيبي ترياك خام است .
مصرف و كاربرد پزشكي : مرفين بصورت امروزي براي از بين بردن درد از قرن 19 م . سابقه دارد و از حيث طبقه بندي فارماكولوژي ، تضعيف كننده سيستم مركزي اعصاب مي باشد.
اثرات مرفين از طريق تزريق زير پوستي پس از 30 دقيقه ظاهر مي شود و تا يك ساعت به اوج خود مي رسد و معمولاً 4 تا 6 ساعت در بدن باقي مي ماند. از جمله اين اثرات خواب آلودگي ،‌نشئگي اضطراب ، ضعيف شدن عكس العمل ها ، آسيب ديدگي توازن و تعادل ، گفتار پريشان يا ناقص ،‌توهّم حسّي ، انقباض مردمك چشم ، از دست دادن اشتها و يبوست مي باشد و از جهت تحمل و وابستگي متشابه ترياك است.
هروئين ((Heroin

هروئين (Heroin)اثرات هروئين به مقدار مصرف در يك زمان ، مدت و فواصل و طريقه مصرف ، استفاده از مواد ديگر ، وضعيت فرد (سن ، جنس‌، سلامت جسم و روان ، اندازه ، وزن) خلق و خوي ،‌تجارب گذشته ، موقعيت مكان ، موارد استفاده ، وجود افراد ديگر و ... بستگي دارد.
از جمله اثرات مصرف هروئين عبارتند از : خواب آلودگي ، تشنگي ،‌آسيب ديدگي توازن و تعادل بدني ، ضعيف شدن عكس العملها ، انقباض مردمك چشم ، از دست دادن اشتها ، كاهش وزن ، يبوست ،‌گفتار پريشان يا ناقص ،‌اختلالات قلبي و  عروق و كبدي و ماهيچه اي ، نارسايي تنفسي بخصوص عفونتهاي تنفسي ( ذات الريه ، آبسه هاي ريوي و سل)هپاتيت و عفونتهاي ناشي از تزريق غير بهداشتي و غير استريل و بسياري از اختلالات و ناراحتي هاي ديگر مي تواند از اثرات مصرف هروئين باشد. علاوه بر اين نياز به كسب و دست يافتن به مواد مخدر و هروئين موجب ساوق بسياري از معتادان به ارتكاب جرايم مختلف كه رايج ترين آن دزدي مي باشد شده است.
تحمل و وابستگي :
با توجه به اعتياد زايي شديد ، مصرف مداوم آن ايجاد تحمل ، اشتياق و سرانجام اعتياد مي نمايد. وابستگي هروئين از نوع وابستگي مرفين است و وابستگي جسمي و رواني آن بسيار شديد است. تحمل به سرعت انجام مي گيرد و نشانه هاي ترك (سندرم) شديد دارد.
متادون (methadone)
به عنوان درمان اعتياد در افراد معتاد بخصوص هروئين بكار مي رود ، و خاصيت ضد در د و سرفه دارد. از جمله آثار مصرف آن ، اختلالات جسمي ، اختلال در نحوه خواب ، گرفتگي و انقباض ماهيچه اي و يبوست مي باشد.
پتيدين (موول) pethidine  (Demerol)
بصورت قرص سفيد 50 ميلي گرمي و محلول براي تزريق بوده و مصرف پزشكي و ضد درد دارد.
پركدن (percodon)
قرص زرد 5 ميلي گرمي يا صورتي 5-2 ميلي گرمي بود و براي از بين بردن درد استفاده مي شود.
ديلاوديد (Dilavdid)
به صورت قرصهاي كوچك زرد 4 ميلي گرمي يا نارنجي 2 ميلي گرم و شياف زرد رنگ 3 ميلي گرمي هم چنين محلول براي تزريق بوده و با تأثير دراز مدت به عنوان ضد درد استعمال مي گردد
داروُن (Darvon)
كپسول قرمز ـ صورتي 100 ميلي گرمي ، كپسول قرمز خاكستري 100 ميلي گرمي ،‌براي از بين بردن درد استفاده مي شود.

ديفن اكسيلات لوموتيل (Diphenoxylatei)
قرص سفيد محدبي شكل 5-2 ميلي گرمي هم چنين بصورت مايع قرمز رنگ براي آرام كردن دردهاي روده اي و از بين بردن اسهال .

هيدرومرفين (Hydro morphine)
بصورت پودر كريستالي سفيد رنگي است كه از مرفين بدست مي آيد . اثرات تسكين دهندگي و ضد درد آن شبيه مرفين است.
ديفن اكسيلات لوموتيل (Diphenoxylatei0
 قرص سفيد محدبي شكل 5-2 ميلي گرمي هم چنين بصورت مايع قرمز رنگ براي آرام كردن دردهاي روده اي و از بين بردن اسهال
داروُن (Darvon)
كپسول قرمز ـ صورتي 100 ميلي گرمي ، كپسول قرمز خاكستري 100 ميلي گرمي ،‌براي از بين بردن درد استفاده مي شود.
پتيدين (موول) pethidine  (Demerol)
بصورت قرص سفيد 50 ميلي گرمي و محلول براي تزريق بوده و مصرف پزشكي و ضد درد دارد.
پركدن (percodon)
قرص زرد 5 ميلي گرمي يا صورتي 5-2 ميلي گرمي بود و براي از بين بردن درد استفاده مي شود.
ديلاوديد (Dilavdid)
به صورت قرصهاي كوچك زرد 4 ميلي گرمي يا نارنجي 2 ميلي گرم و شياف زرد رنگ 3 ميلي گرمي هم چنين محلول براي تزريق بوده و با تأثير دراز مدت به عنوان ضد درد استعمال مي گردد.

هيدروكدوئين (Hydro codeine)
شربت قرمز يا زرد يا نارنجي رنگ براي سرماخوردگي و سرفه بكار مي رود.
وضعيت رواني ، جسماني معتاد بعد از ترك :
در اين دوران كه معتاد دچار تشديد بافتگي بالا از لحاظ عاطفي وجسماني و همچنين ولع مي گردد كه از حدود سه ماه (كوتاه) تا دوازه ماه (طولاني) به طول مي انجامد . (رونالدراجرز ـ چاندارمك ميلين) در اين دوران فرد از لحاظ عاطفي حساس مي شود و به كوچكترين واكنش عكس العمل نشان مي دهد. بدليل تشديد يافتگي احساسات ، مصيبت هاي واقعي مثلاً مرگ يك عزيز ، اغلب واكنش عاطفي با تأخيري را سبب مي شود در اين دوران بايد كاملاً معتاد را درك كرد تا بيمار بتواند خود را كنترل كند و با محيط تطبيق يابد.
در دوران ترك بيمار دچار شرايط جسماني بخصوصي مي گردد ، تغييرات بيوشيميايي عمييقي در ماههاي آغازين ترك اعتياد باعث نوسانات خلقي و افسردگي ، اضطراب ،‌اختلال جنسي ، سردردها ،‌فراموشكاري مي شود . (رونالدراجرز)
اکستازی یا قرص x
در جنگ جهانی به دستور هیتلر برای تقویت روحیه سربازها تولید گردید.این قرص تاثیرات مهمی بر سیستمهای مختلف بدن از جمله سلولهای مغزی ایجاد می کند و در مصرف کنندگان اخیر میزان ابتلا به HIV  به طور معنی داری از نظر آماری بالا رفته و اختلال در یادگیری و افسردگی و افت تحصیلی و احتمال مصرف مواد دیگر نیز وجود دارد و مصرف زیاد آن باعث از دست دادن اشتها . لرزش . تب.     افزایش تنفس وو تکرار حرکات و اعمال بی هدف.تشنج.سر درد.پارانویید و مرگ...

کراک
کراک چیست؟
در یکی دو سال گذشته نام ماده جدیدی در رسانه ها به میان آماده است که کراک نام دارد بررسی های انجام شده نشان می دهد این ماده همان هرویین است که به شکل خالص تر و به صورت فشرده در آمده و در بازار خرید و فروش می شود.روش مصرف این نوع هرویین تد خین و دود کردن است.این ماده فوق العاده اعتیاد آور است و بیشتر از هرویین است

آثار بلند مدت مصرف
اولین اثر مصرف مداوم کراک اعتیاد و وابستگی به آن است.تغییرات بارز در مغز و رفتار به وجود می آورد.
بی قراری
اسهال
استفراغ
درد استخوان و عضلات
حرکات غیر ارادی در پاها
بی خوابی
کاهش تنفس
تغییرات سیستم لیمبیک

درمان دارویی
اگر فرد فقط یک ماده را مصرف کند از داروی    (نالتر کسون)
اگر فرد چند ماده مصرف کند از روش نگه دارنده یا متادون یا درمان نگهدارنده با بو پره نورفین زیر زبانی پیشنهاد می شود
درمان غیر دارویی
مشا وره
 روان در مانی.
خانواده درمانی
گروه درمانی
 


متا آمفتامین(شیشه)
یک ماده محرک و بسیار اعتیاد آور است که سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز ونخاع را شدیدا متاثر می کند.شکل ظاهری آن به صورت پودر سفید و شفافی است که بو ندارد و مزه آن تلخ است و به سادگی در آب یا مشروبات الکلی حل می شود و باعث کاهش اشتها و احساس شادابی می شود و آثار این ماده بین 6 تا 8 ساعت طول می کشد
شیشه چگونه مصرف می شود؟
شکل تدخینی
کشیدن در بینی
خوراکی
تزریقی
پایپ
عوارض ناشی از مصرف شیشه:
افزایش ضربان قلب
افزایش فشار خون
صدمه دیدن رگهای مغزی ناشی از سکته
افزلیش دمای بدن
تشنج
تورم پرده محافظ قلب
پرخاشگری
بی خوابی
اغتشاش
 اول افزایش میل جنسی و بعدا کاهش این میل
اختلالات جدی در روابط اجتماعی
در دوران بارداری زایمان زود رس بد شکلی و تغییر شکل اندامها در جنین و رفلکسهای غیر عادی
افزایش ایدز و هپاتیت   b , c
آثار بلند مدت مصرف شیشه:
وابستگی و حالت جنون
سکته مغزی
کاهش وزن
افسردگی
اضطراب
پرخاشگری
سو ظن
وابستگی اجباری به مواد
 

حشیش
حشیش که از 4000 سال پیش در چین و آسیا شناخته شده بود از گیاه شاهدانه به دست می آید ماده موثر همه مواد معروف مانند :
 حشیش
.ماری جوانا.
گراس
 بنگ
و....
است که به همراه بیش از  60 ماده مشابه دیگر درگیاه وجود دارد و با افزایش سن و بالا رفتن سطح تحصیلات در آمریکامصرف حشیش کاهش ولی در ایران عکس این وجود دارد
اثرات مصرف حشیش:
از راه تدخین چون مصرف می شود در چربی بدن می ماند و مدتها در بدن باقی می ماند و بیشتر در مغز و مرکز کنترل و مرکز هماهنگی حرکات ظریف بدن اثر می گذارد
افزایش ضربان قلب
افت فشار خون
قرمزی چشمها
احساس گرسنگی
خشکی دهان
از بین رفتن هماهنگی بدن(حواس و رفتار حرکتی)
کاهش بازداری اجتماعی
کاهش اندازه بیضه
احتمال تخریب قشر مغز به خصوص قسمت جلوی پیشانی(هماهنگی ذهنی.عاطفی و رفتاری)
پان پراگ
پان پراگ مدتی است که در قالب آدامس و خوشبو کننده های دهان از مرزهای شرقی کشور وارد می شود و به آسانی با قیمت نازل در دسترس عموم به ویژه کودکان و نوجوانان ازطریق سوپر مارکت ها  دکه های روزنامه فروشی ودست فروش ها قرار می گیرد
پان
اسامی رایج پان:
تایتانیک
راجا
ناس
نسوار
دپی
کوپر
ملوان
زبل
پان اسفناج
سیگار چرس سوپاری
پان پراگ
چا آلیا
گوتکا
ویتامن
رلکس
انواع رایج پان:
آدامس
پاستیل
خوشبو کننده دهان
پودر
قرص
سماق ونمک های رستورانی

اثرات احتمالی و عوارض مصرفی:
احساس سبکی وسرخوشی
از دست دادن تعامل رفتاری
حرکات غیر طبیعی
افزایش ضربان قلب
دندان قروچه
لرزش
اختلال خواب
اضطراب و بی قراری
افزایش درجه حرارت بدن
وابستگی روحی و روانی
بیماری های لثه و سرطان
پوسیدگی دندانها
بیمایهای کلیوی
سرطان دهان

سیگار
امروزه سیگار  عنوان یکی از علل اصلی بیماریهای تنفسی قلبی عروقی بدخیمی و.... به عنوان شایع ترین عامل قابل پیشگیری مرگ و میر توجه اکثرمراکزعلمی و سیاستگذاری بهداشتی قرار دارد در کشور ما سالانه 200 میلیون دلار برای تامین این نیاز کاذب از بین می رود
مواد تشکیل دهنده:
بخش ذره ای:
قطران
هیدروکربن
نیکوتین
فنل
مرزیل
بنزوپیرن
ایندول
کاتکول
نیکل-ارسنیک
بخش گازی:
مونواکسید کربن
اسید هیدرو سیانید
استالدید
اکرولین
فرمالدیید
اکسی نیتروژن
هیدرازمین
ونیل کلراید
نیروزامین
روش ترک سیگار:
گام اول:
آمادگی
گام دوم:
ترک سیگار
گام سوم:
زندگی بعداز ترک

قلیان
این پدیده که در حال حاضر به یک معضل پنهان اجتماعی تبدیل شده است از آن جهت چهره منفوری به خود نگرفته است که اغلب آن را بی ضرر و غیر قابل اعتیاد می دانند یا کم ضرر تر از مصرف سیگار قلمداد می کنند آب موجود در قلیان نه تنها خاصیت تصفیه کنندگی و محافظتی در مقابل دود ناشی از سوختن تنباکو ندارد بلکه به دلیل افزایش رطوبت باعث افزایش میزان جذب ریوی آن نیز می گردد با مصرف قلیان بیش از 600 ماده سمی و مهلک وارد ریه فرد مصرف کننده و اطرافیان خواهد شد
ترامادول

داروئي ضد درد با اثر مركزي با نام ترامادول ، تدامول ، بايومادول ، ... چند سالي است وارد فارماكوپه داروئي ايران شده است كه از دسته داروهاي مسكن مخدر يا اپوئيد هاي مصنوعي مي باشد . اين دارو بر اساس همانند سازي ساختار ملوكولي نارسئين كه يكي از آلكالوئيد هاي ترياك مي باشد ساخته شده است . عمده مصرف اين دارو در پزشكي براي كاهش درد هاي مفصلي ، جراحي ، زايمان با ميزان درد متوسط تا شديد است و از اين جهت ضعيف تر از مورفين ، پتدين و قوي تر از مسكن هائي نظير پروفن استامينوفن مي باشد و همواره توصيه مي شود مصرف اين دارو بيش از دو هفته مجاز نمي باشد و باعث وابستگي داروئي و اعتياد ميگردد . سوء مصرف اين دارو سبب عوارض بسيار خطر ناك است بطوريكه اكنون نوع تزريقي آن تنها در اورژانس بيمارستان ها وجود دارد و از سطح دارو خانه هاي شهر جمع آوري شده است اما متاسفانه كپسول و قرص ترامادول به صورت كسترده اي به فروش مي رسد و علي رغم هشدار هاي مكرر وزارت بهداشت و درمان و توضيح اينكه عرضه ترامادول بدون نسخه مجاز نمي باشد اما كماكان به صورت OTC عرضه مي شود .
انواع وسايل مصرف مواد


درمان
درمان اعتياد با انتخاب يكي از دو هدف اصلي پاكي كامل و كاهش آسيب اعتياد مي تواند شروع شود. به طور كلي رويكردهاي درماني را مي توان به دو گروه بزرگ تقسيم كرد كه عبارت اند از :
1- پرهيز كامل و دستيابي به يك زندگي عاري از مواد (Aastmance)
2- كاهش آسيب ها وعوارض ناشي از اعتياد در فرد (Harm Reduction)
اعتياد ، بيماري مزمني است كه در درمان آن بايد شرايط و ويژگي مال هر فرد توسط درمانگر مشخص گرديده و لحاظ گردد. در صورتي كه روش هاي متعددي براي درمان اعتياد افراد در دسترس باشد انگيزة مراجع بالاتر رفته ، ترس او از شكست درمان كاهش خواهد يافت. براي انتخاب شيوه هاي درماني مناسب هر فرد ، اصولي وجود دارد كه حتماً بايد رعايت گردد. اين ملاك ها عبارتند از : نوع ماده ي مصرفي ، شيوه ي مصرف ، مدت اعتياد ، شدت وابستگي فرد و اختلالهاتي كه اعتياد براي او ايجاد كرده است  ؛ مانند ناراحتي هاي جسمي ناشي از اعتياد يا اختلال در روابط اجتماعي ، خانوادگي يا حرفه اي او ، ميزان حمايت اجتماعي كه فرد ازآن برخوردار است .
انواع درمان:
دو نوع برنامه درماني وجود دارد.
1- سم زدايي
2- درمان هاي نگه دارنده
در هر دو گروه فوق مي توان از درمانهاي دارويي و غير دارويي استفاده كرد. در ضمن اين نكته بسيار اهميت دارد كه درمان هاي دارويي به تنهايي تأثير اندكي دارند و در صورتي كه با درمان هاي غير دارويي و استفاده از گروه هاي خود ياري همانند NA و آموزش مهارت هاي سازگاري براي برخورد با موقعيت هاي پر خطر محيطي و فعاليت هاي مددكاري براي اصلاح وضعيت شغلي ، خانوادگي و اجتماعي بيمار همراه نباشد امكان عود بسيار بالا خواهد بود.

درمان هاي سم زدايي :
1- سم زدايي با كلونيدين به صورت قرص يا چسب (Patch)
2- سم زدايي بالوفكسيدين
3- سم زدايي سريع با كلونيدين همراه نالتركسون يا نالوكسان
4- سم زدايي با بوژره نوفين (قرص يا محلول زير زباني )
5- سم زدايي با متادون
6- سم زدايي با متادون و كلونيدين
7- سم زدايي به كمك طب سوزني
8- سم زدايي فوق سريع با كمك بي هوشي

- درمان هاي نگه دارنده دارويي :
1- درمان نگه دارنده با متادون
2- درمان نگه دارنده با بوپره نورفين
3- درمان نگه دارنده با نالتركسون
4- درمان نگه دارنده با LAAM

درمان هاي غير دارويي :
1- مصاحبه انگيزشي
2- پيشگيري از عود
3- آموزش مهارت هاي سازگاري
4- شبكه درماني (network therapy)
5- قرار داد مشروط (contingency contracting)
6-درمان دادگاه مدار (drug court)
7- اجتماع درمان مدار (tc)
8- شركت در گروه هاي خود ياري به خصوص NA
9- آموزش گروهي خانواده
10- مديريت مورد (case management)
11- گروه درماني

فصل سوم روش تحقیق
جامعه آماری.......................................
جامعه آماری عبارت است از آن دسته افرادی که به اعتیاد مبتلا هستند و در پژوهش حاضر جامعه آماری مورد تحقیق مطالعه معتادانی که به مرکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی شهرستان اردبیل مراجعه نموده اند .
نمونه و روش نمونه گیری.........................
گروه نمونه مورد بررسی شامل 30 نفر از معتادان را تشکیل می دهد که طی روزهای مختلف به مرکز ترک اعتیاد مراجعه کرده اند و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.
روش تحقیق.........................................
روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی می باشد . در این پژوهش ، پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی علل اعتیاد در شهرستان اردبیل می باشد.
روش جمع آوری اطلاعات و اجرای پژوهش
جمع آوری اطلاعات توسط خود پژوهشگران و در مرکز ترک اعتیاد بهزیستی شهرستان اردبیل صورت گرفت و روش نمونه گیری بصورت تصادفی می باشد که آزمونگر هر کدام از پرسشنامه ها از طریق پرسش و پاسخ از آزمودنیها تکمیل نموده است.
اطلاعاتی در مورد ابزار استفاده شده در این پژوهش
در این پژوهش از پرسشنامه خود ساخته MMPI مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه MMPI شامل 71 آیتم می باشد که 9 مقیاس بالینی را می سنجد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
جدول 1-4 توزيع فراواني بالاترين نقطه هرفرد در آزمون MMPI

با توجه به جدول 1-4 افرادي كه بالاترين نقطه را در آيتم هيپوكندري بدست آورده اند 4 نفر (3/13 درصد)، افرادي كه بالاترين نقطه را در افسردگي بدست آورده اند 8 نفر (7/16 درصد) و افرادي كه بالاترين نقطه را در پسيكوپاتي بدست آورده اند 5 نفر (7/16 درصد) و افرادي كه بالاترين نقطه را در بارانويا بدست آورده اند 11 نفر (7/36 درصد) و افرادي كه اسكيزوفرني و مانيا را بدست آورده اند 2 نفر جمعاً 6/6 درصد بوده اند.
نمودار 1-4  توزيع فراواني بالاترين نقطه هر فدر در آزمون MMPI
جدول 2-4 توزیع فراواني روايي و اعتبار آزمون MMPI1 درگروه نمونه

با توجه به جدول فوق افرادي كه خود را برتر از آنچه هستند معرفيي مي كنند 16 نفر (3/53) درصد و افرادي كه خود را بهتر از آنچه هستند معرفي مي كنند 14 نفر (7/46) درصد بوده اند.
نمودار 2-4 توزیع فراواني روايي و اعتبار آزمون MMPI1 درگروه نمونه
جدول 3-4 توزیع فراواني روش مصرف مواد مخدر معتادين مورد پژوهش

 با توجه به جدول فوق افرادي كه مواد مخدر را تزريق مي كنند 2 نفر 7/6 ، افرادي كه از راه تدخين استفاده مي كنند 22 نفر 3/73 و افرادي كه مواد را مي بلعند 5 نفر 7/13 درصد و يك نفر مشخص نكرده از چه روشي استفاده مي كند.
نمودار 3-4 فراواني روش مصرف مواد مخدر معتادين مورد پژوهش
جدول 4-4 توزیع فراواني نوع مواد مصرفي معتادين
نمودار 4-4  توزیع فراواني نوع مواد مصرفي معتادين
فصل پنجم نتیجه گیری
نتیجه گیری..................................
امروزه باید پذیرفت که اعتیاد بیماری و معتاد بیمار است و مجازات با اصلاح و درمان وی منافات دارد با توجه به اینکه اعتیاد رابطه ای انکار ناپذیر با وقوع جرایم گو ناگون از جمله سرقت به عنوان اسانترین و به صرفه ترین روش جهت تهیه مواد مخدر است به نظر می رسد انجام اقدامات زیرگامی باشد در جهت کاهش اعتیاد وبه دنبال آن کاهش سرقتهای معتادین که بالاترین آمار بین زندانیان محکوم را داراست با توجه به سیاست قانون گذار ایران که سیاستی کیفری است شدت مجازاتها و مبارزه قهر آمیزو انحصا ری با جرایم مواد مخدر از مهمترین ابزارمقنن در برخوردبا پدیده مواد مخدر می باشد حال که در جامعه امروزی معتادین به عنوان بیمار تلقی می شوند بهتر است اعتیاد را از محدوده صلاحیت ارگانهایی که می توانند در راه اصلاح و درمان معتادان همکاری کنند قرار داد
زندگی زیباست
پیشنهادات....................................
اگر امروزه رسانه ها و کلیه امکانات برای آگاهی مردم از مضرّات اعتیاد بسیج شوند و در مطبوعات و مجلات بیشتر به این موضوع پرداخته شود بدین طریق مطمئناً می تواند در بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به این بیماری نقش موثری داشته باشد و افراد کمتری سراغ مواد مخدر بروند. وظایف خانواده ها نیز در این مورد نسبت به فرزندانشان مهم است که گزینه دوست یابی را برای فرزندشان بهتر توصیف کنند تا خدای نکرده فرزندی از خانواده ای به این بیماری مبتلا نگردند. امروزه مراکز بازپروری و درمان اعتیاد در اکثرشهرها دایر گردیده ولی آنها پاسخگوی تعداد بیماران نیستند، اگر تعداد این مراکز بیشتر شود و حتی به روستاها نیز انتقال داده شود تا حدودی می تواند در بهبود وضع موجود موثر واقع شود.
فهرست منابع.................................. 
طرزفکر معتاد وار-نویسنده آبراهام ج .تورسکی-ترجمه مینا ملک مصیری
درسنامه جامع درمان اعتیاد-نویسنده دکتر شهرام نادری و همکاران
بحران جهانی مواد مخدر، دکتر سید حسن اسعدی،  مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی، 1372.
ما، اعتیاد، جامعه، شعله آتشین، جلد دو، چاپ اول، 1381. مسائل وابسته به مواد مخدر در هلال و شش ضلعی طلائی، نادرصوفی وند، معاونت امور فرهنگی و. پیشگیری سازمان بهزیستی، 1380.
تاریخ تریاک، منوچهر نوایی، مترجم، نویسنده مارتین بوشا، کتابخانه ملی ایران، 1380.
بررسی علل اعتیاد در ایران –تهیه شده در مرکز مبارزه با اعتیاد و اداره کل نظارت بر مواد مخدر-تهران-دی ماه 1383
اعتیاد اینترنتی –دکتر علی اکبر صارمی-مشهد-1386

تشکر و قدر دانی.............................
« من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق »
در اینجا لازم می دانیم از همه کسانی که ما را در این امر مهم یاری داده اند تشکر و قدردانی  نماییم .از خانم دکترغفاری که به عنوان استاد  با تجارب و داشته های ارزشمند خود دلسوزانه ما را در تمام مراحل تحصیلات دانشگاهی و بالاخص در تدوین این تحقیق یاری کرده اند  سپاسگذاری می کنیم که شاید این تلاش جزئی  کوچک پاسخگوی زحمات گسترده ایشان باشد و برای ایشان طول عمر و توفیق روزافزون آرزومندیم. و تشکر میکنیم ازجناب حجت السلام و المسلمین ستوده مسول محترم تبلیغات اسلامی استان اردبیل

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 14:22  توسط فرشيد الهيارخاني  |